Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/1.4Bab RPOWD/2019 - Zakup baz danych

Tytuł: Zwiększenie międzynarodowej ekspansji VM Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych i wdrażanie długoterminowej strategii biznesowej.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4Bab RPOWD/2019 - Kampania GOOGLE AdWords

Tytuł: Zwiększenie międzynarodowej ekspansji VM Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych i wdrażanie długoterminowej strategii biznesowej.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/1.3 WARR/2018 o usługi doradcze dotyczące projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Pliki do pobrania:

Kontakt